Get Adobe Flash player

POR - Programul Operational Regional

AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

AXA PRIORITARA 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional si local

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltare durabila si promovarea turismului

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica

POS CCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

AXA PRIORITARA 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

AXA PRIORITARA 5 - Asistenta Tehnica

POS DRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

AXA PRIORITARA 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

AXA PRIORITARA 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

AXA PRIORITARA 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

AXA PRIORITARA 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

AXA PRIORITARA 5 - Promovarea masurilor active de ocupare

AXA PRIORITARA 6 - Promovarea incluziunii sociale

AXA PRIORITARA 7 - Asistenta tehnica

PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 1 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

AXA 2 - Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

ANUNTURI PUBLICE

Cele mai noi STIRI si ANUNTURI despre ultimile Programe >> AICI<<

Bine ati venit la OPUS MIXTUM!

Image 01

Fonduri Europene Structurale Nerambursabile.

OPUS MIXTUM, Firma de Consultanta, Proiectare si Management in Accesare Fonduri Europene 2013, 2014, Fonduri Structurale Europene, Fonduri Europene Nerambursabile, Programul Operational Regional POR, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE, Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU

Accesare fonduri structurale europene / nerambursabile

Image 02

Suma proiectelor elaborate de OPUS MIXTUM si abordate pentru fonduri nerambursabile se ridica la peste 55.443.200 EURO

.