Get Adobe Flash player

Anunturi

Implementare proiect Meserii pentru viitorul satului tău POSDRU/135/5.2/S/133644

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Opus Mixtum SRL anunţă deschiderea proiectului „MESERII PENTRU VIITORUL SATULUI TĂU” – ID 133644 cu începere din 31.03.2014 și termen de finalizare în 30.06.2015. Conferința de presă pentru lansare va avea loc în data de 24.04.2014 în Municipiul Alexandria, Jud. Teleorman.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!; Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”; Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
Derularea activităţilor proiectului se realizează în parteneriat cu Forţa de Muncă SRL, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Integrare Helianthus Alexandria şi Clinica Opus Med SRL, iar coordonarea este asigurată de Opus Mixtum SRL în calitate de beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de formare și ocupare prin măsuri integrate pentru persoanele inactive și cu venituri din agricultură de subzistenă din mediul rural și creșterea numărului de persoane din zona rurală asistate și consiliate pentru inițierea unei afaceri conducând la scăderea numărului de persoane ocupate în agricultura de subzistență și sustenabilitatea satului în regiunile Sud Muntenia și București-Ilfov.
Valoarea totală a proiectului este 2.272.331,26 lei.
Valoarea finanţării acordate din Fondul Social European este 1.855.199,41 lei.
Valoarea finanţării acordate din bugetul naţional este 303.515,29 lei.
Obiective specifice:
1) Informarea și consilierea unui număr de 615 persoane neocupate din mediul rural;
2) Programe integrate de ocupare pentru un număr de 431 de persoane neocupate din mediul rural;
3) Creșterea numărului de persoane formate cu 325 din care minim 163 femei;
4) Creșterea gradului de ocupare pentru min. 59 de persoane dintre participanții la programe integrate;
5) Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și asistență în inițierea unei afaceri pentru 25 de persoane.
Detalii suplimentare despre proiect și evenimentul de lansare, se pot obţine de la:
Persoană de contact: Manager Proiect – Popescu Elena
Instituția: Opus Mixtum SRL
Telefon: 0721.206.778
Fax. 031.81.50.232
E-mail: mixtum2004@yahoo.com
Site: www.opusmixtum.ro
Pentru mai multe informații despre program, vă rugăm vizitați: www.fonduri-ue.ro, www.fseromania.ro, www.fsenordest.ro.