Despre OPUS MIXTUM

Image 01

Companie cu Sistem de Management al Calitatii Certificat ISO 9001

Membra a Asociatiei Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene - ACRAFE

 

Conducerea

Manager General.

Popescu Elena - General Manager

Manager Proiect.

Ciobanu Radu Gabriel - Project Manager

Manager Proiect.

C. Oana - Project Manager

POR - Programul Operational Regional

AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

AXA PRIORITARA 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional si local

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltare durabila si promovarea turismului

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica

POS CCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

AXA PRIORITARA 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

AXA PRIORITARA 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

AXA PRIORITARA 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

AXA PRIORITARA 4 - Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

AXA PRIORITARA 5 - Asistenta Tehnica

POS DRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

AXA PRIORITARA 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

AXA PRIORITARA 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

AXA PRIORITARA 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

AXA PRIORITARA 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

AXA PRIORITARA 5 - Promovarea masurilor active de ocupare

AXA PRIORITARA 6 - Promovarea incluziunii sociale

AXA PRIORITARA 7 - Asistenta tehnica

PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 1 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

AXA 2 - Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

ANUNTURI PUBLICE

Cele mai noi STIRI si ANUNTURI despre ultimile Programe >> AICI<<