Get Adobe Flash player

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

PNDR

 

AXA 1 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


1.1 Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul uman;
1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia;
1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole
1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
1.3. Masuri de tranzitie pentru Romania;
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori
1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori


AXA 2 - Imbunatatirea mediului si a spatiului rural


2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole;
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate in altele decat zona montana
2.1.4. Plati de Agro-mediu
2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere;
2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole


AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale


3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale;
3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice
3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale;
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.